Notă de informare privind procesarea datelor cu caracter personal

Introducere

www.pintailor.ro este proprietatea TOGETHER BEST PRO SRL .

TOGETHER BEST PRO SRL în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.pintailor.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

În această Politică de confidențialitate vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către TOGETHER BEST PRO SRL și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Contextul Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR")

Regulamentul general privind protecția datelor, 679/2016, înlocuiește Directiva UE din 1995 privind protecția datelor și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 / CE privind protecția datelor. Scopul său este de a proteja "drepturile și libertățile" persoanelor fizice (adică persoanele vii) și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate fără cunoștința lor și, ori de câte ori este posibil, că sunt prelucrate cu consimțământul lor.

Definițiile utilizate de organizație (extrase din GDPR)

Domeniul material (articolul 2) - GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Domeniul de aplicare teritorial (articolul 3) - GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de:

 1. a) oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată; sau
 2. b) monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii. Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internațional public.

Definiții

“Sediul principal” - sediul principal al operatorului în UE va fi locul în care operatorul adoptă principalele decizii cu privire la scopul și mijloacele activităților sale de prelucrare a datelor. Sediul principal al unei persoane împuternicite în UE va fi centrul său administrativ.

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“Categorii speciale de date cu caracter personal” - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenență sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

"Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

“Persoana vizată” - orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de o organizație.

"Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

"Creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

"Încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

"Consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;.

“Copil” - GDPR definește un copil drept orice persoană cu vârsta sub 16 ani.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală numai dacă a fost obținut consimțământul părinților sau custozilor. Operatorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica, în astfel de cazuri, dacă titularul răspunderii părintești asupra copilului acordă sau autorizează acordul.

„Parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

"Sistem de evidență a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

Declarația de confidențialitate

Conducerea TOGETHER BEST PRO SRL, cu sediul în Str. Octav Onicescu, Nr. 3, Botoșani, România se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal și protecția "drepturilor și libertăților" persoanelor ale căror informații le colectează și procesează TOGETHER BEST PRO SRL, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Aceasta va fi aplicată de toate persoanele din cadrul TOGETHER BEST PRO SRL care prelucreaza date cu caracter personal, inclusiv toate persoanele din cadrul TOGETHER BEST PRO SRL care procesează datele personale ale clienților, angajaților, furnizorilor și partenerilor, precum și orice alte date personale pe care organizația le procesează de la orice sursă.

Această politică se aplică tuturor angajaților/ personalului și părților externe din cadrul TOGETHER BEST PRO SRL, cum ar fi furnizorii externalizați. Orice încălcare a GDPR va fi tratată conform politicii disciplinare a TOGETHER BEST PRO SRL și poate fi, de asemenea, o contravenție, caz în care problema va fi raportată cât mai curând posibil autorităților competente.

Se așteaptă ca partenerii și orice terțe părți care lucrează cu sau pentru TOGETHER BEST PRO SRL și care au sau ar putea avea acces la date personale să fi citit, înțeles și să respecte această politică. Nicio terță parte nu poate accesa datele cu caracter personal deținute de TOGETHER BEST PRO SRL fără să fi încheiat în prealabil un acord de confidențialitate a datelor, care impune terței părți obligații nu mai puțin oneroase decât cele pe care le respectă TOGETHER BEST PRO SRL și care îi conferă TOGETHER BEST PRO SRL dreptul de a verifica respectarea acordului.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele personale pe care le colectăm de la dumnevoastră vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Nume și prenume, Adresa de e-mail în scop de Creare și administrare cont;
 • Nume și prenume, ID comandă, dimensiuni, număr de telefon și adresă în scop de Preluare comandă și livrare;
 • Nume și prenume, ID comandă, Adresa de e-mail, Nr. de telefon în scop de Informare status comandă;
 • Nume și prenume, ID comandă, Dimensiuni, Adresa de e-mail, Nr. de telefon furnizate în momentul folosirii aplicației mobile PinTailor în scopul contactării în legătură cu costumul;
 • Nume și prenume, Adresa în scop de Facturare și raportare către autoritățile de control în domeniu;
 • Nume și prenume, ID comandă, Adresa de e-mail, Nr. de telefon în scop de Preluare solicitare de returnare, contactare privind solicitare de retur și realizarea returului;
 • Nume și prenume, Adresa de e-mail în scopul furnizării unui răspuns în urma cererii incluse în formularul de contact;
 • Nume și prenume, Adresa de e-mail în scop de marketing direct (furnizare de newsletter și promoții/noutăți);
 • Adresa de e-mail în scopul creării unui cont de client pe site prin apăsarea butonului „Login with Facebook” sau „Login with Google” folosind adresa de e-mail asociată contului Facebook sau Google.

 

Acest site folosește cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Politica de cookies.

 

Citiți mai multe despre cum și de ce vă folosim datele personale pe www.pintailor.ro sau contactându-ne în pagina de Contact, iar colegii noștri vă vor detalia oricând serviciile furnizate care necesită colectarea și stocarea datelor.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fie în scris, solicitând formularul de retragere a consimțământului, fie online printr-o solicitare în acest sens la protectiadatelor@pintailor.ro .

CE SUNT DATELE PERSONALE?

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

DE CE TOGETHER BEST PRO SRL ARE NEVOIE SĂ COLECTEZE ȘI SĂ STOCHEZE INFORMAȚIILE FURNIZATE ȘI CÂT TIMP LE PĂSTRĂM?

TOGETHER BEST PRO SRL este obligat să proceseze și să stocheze date personale pentru a vă putea asigura serviciile noastre în condiții de legalitate și înaltă calitate. Transferăm datele personale furnizate doar dacă avem bază legală, legislație în vigoare, contract comercial sau consimțământul dumneavoastră. Pe parcursul prestării serviciilor, cu acordul dumneavoastră vom transfera către următorii terți colaboratori:

 • Formens SRL, în vederea realizării produselor personalizate pe dimensiunile dumneavoastră;
 • C. FAN Courier Express SRL, în cazul în care ați optat pentru livrarea prin curierat.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât impune legislația în vigoare. În cazul în care nu se face o mențiune expresă în acest sens, acestea vor fi stocate în condiții de securitate în conformitate cu politicile și procedurile organizației, dar nu pe o perioadă de stocare mai mare de 10 ani.

CINE ARE ACCES LA DATELE FURNIZATE?

Accesul asupra datelor îl au angajații TOGETHER BEST PRO SRL și terții parteneri. Nu oferim nimănui accesul asupra datelor personale fără un acord din partea dumneavoastră.

UNDE SUNT STOCATE DATELE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele personale furnizate sunt stocate pe teritorul EEA, conform cerințelor Regulamentului General de Prelucrare a datelor (EU GDPR).

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Toți angajații sunt responsabili pentru a asigura că toate datele personale pe care TOGETHER BEST PRO SRL le deține, sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun fel unei terțe părți decât dacă acea terță parte a fost autorizată în mod specific de TOGETHER BEST PRO SRL să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.

Toate datele personale sunt accesibile numai celor care au nevoie să le folosească. Toate datele cu caracter personal sunt procesate în siguranță și sunt păstrate:

 • într-o cameră încuiată cu acces controlat; și / sau
 • într-un sertar încuiat sau într-un dulap încuiat; și / sau
 • dacă sunt păstrate pe computere, protejate prin parolă în conformitate cu cerințele organizației din Politica de control al accesului și / sau
 • stocate pe suporturi (detașabile) care sunt criptate

Toți angajații au încheiat un acord de utilizare înainte de a li se permite accesul la informațiile organizaționale de orice fel. Imediat ce înregistrările în format fizic nu mai sunt necesare, acestea trebuie să fie distruse în siguranță.

Datele personale pot fi șterse sau eliminate în conformitatea politicilor interne ale organizației și conform legislației în vigoare. Înregistrările în format fizic care au ajuns la scadență, sunt mărunțite și aruncate ca "deșeuri confidențiale”.

 

DREPTURILE PERSOANELOR

Persoanele vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor și înregistrările acestor date pe care le pot exercita la protectiadatelor@pintailor.ro.

 • Să solicite acces cu privire la informațiile deținute și referitoare la cei cărora le-au fost dezvăluite.
 • Să se opună prelucrării care ar putea provoca daune sau prejudicii.
 • Să se opună prelucrării în scopul marketingul direct.
 • Să fie informați cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
 • Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Să solicite despăgubiri în cazul în care suferă daune prin orice încălcare a GDPR.
 • Să ia măsuri pentru rectificarea, blocarea, ștergerea, inclusiv dreptul de a fi uitat sau distrugerea datelor inexacte.
 • Să solicite autorității de supraveghere să evalueze dacă o prevedere a GDPR a fost încălcată.
 • Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • Persoana vizată are dreptul de a se opune creării de profile fără existența unui consimțământ

 

TOGETHER BEST PRO SRL asigură persoanele vizate că își pot exercita aceste drepturi:

 • Persoanele vizate pot face cereri de acces la date, conform Procedurii de solicitare a accesului persoanei vizate; această procedură descrie, de asemenea, modul în care TOGETHER BEST PRO SRL se va asigura că răspunsul său la solicitarea de acces la date respectă cerințele legii. Exercitarea acestor drepturi se poate face la https://www.pintailor.ro/protectia-datelor.
 • Persoanele vizate au dreptul să depună o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor lor personale, solicitările din partea persoanelor vizate și modul în care au fost soluționate plângerile se vor face în conformitate cu procedura organizației privind reclamațiile.