Protecția Datelor

Vă puteți exercita drepturile privind procesarea datelor cu caracter personal în orice moment, printr-o solicitare făcută în acest sens la protectiadatelor@pintailor.ro.

Vă rugăm să descărcați și să completați cererea aferentă dreptului pe care doriți să vi-l exercitați și să o expediați la adresa de e-mail protectiadatelor@pintailor.ro, împreună cu o copie a documentelor de identitate (CI/BI, pașaport) în cazul în care cererea este depusă direct de persoana vizată, iar în cazul în care cererea este depusă de un reprezentant legal al persoanei vizate, atașați și o copie a documentelor doveditoare (exemplu: împuternicire).


Formularul de solicitare a accesului la informații a persoanei vizate

Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificarea datelor cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

Cerere pentru exercitarea dreptului de portabilitatea datelor cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție